วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

Prince Dipangkorn Rasamijoti

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

          29 เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่พสกนิกรชาวไทยต่างร่วมเฉลิมฉลอง วันคล้ายวันประสูติ ของ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร รัชทายาทโดยสันนิษฐาน ลำดับที่ 1 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระประวัติ

          สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประสูติเมื่อวันที่ 29 เมษายน พุทธศักราช 2548 ณ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กับท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี

พระราชกรณียกิจ

          แม้จะทรงพระเยาว์ แต่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมาย ดังนี้

  • ด้านการศึกษา: ทรงศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนจิตรลดา
  • ด้านการทหาร: ทรงศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  • ด้านพระพุทธศาสนา: ทรงเข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาอยู่เสมอ
  • ด้านกิจกรรมสาธารณะ: ทรงร่วมกิจกรรมสาธารณะต่างๆ เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำคัญ

          สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเป็นรัชทายาทโดยสันนิษฐาน ลำดับที่ 1 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระประทีปแห่งสยาม เป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทย ในพระราชจริยวัตร พระคุณธรรม และพระปรีชาญาณ

พระราชดำรัส

“ขอให้ทุกคนจงใช้ชีวิตให้มีคุณค่า หมั่นศึกษาเล่าเรียน พัฒนาตนเอง เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติ และร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้เจริญรุ่งเรือง”

บทสรุป

          สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเป็นรัชทายาทที่ทรงพระคุณธรรม เป็นที่เคารพสักการะของพสกนิกรชาวไทย ปวงชนชาวไทยต่างร่วมถวายพระพร และร่วมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติ ด้วยความปิติโสมนัส

Southern Event เรารู้ดี... เรื่องอีเว้นท์

     เรา คือ ผู้ให้บริการจัดงานอีเว้นท์อันดับต้นๆของภาคใต้  ที่เปิดให้บริการมาแล้ว 20 ปี ไม่ว่างานจะเล็ก หรืองานจะใหญ่ เราพร้อมให้บริการได้เสมอมาจนถึงปัจจุบัน

บริการของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ช่องทางสื่อต่าง ๆ

A title

Image Box text

A title

Image Box text

ลิขสิทธิ์ © 2024 เซ้าท์เทิร์น อีเว้นท์ เมเนจเม้นท์ สงวนไว้ซึ่งลิขสิทธิ์ทั้งหมด

ลิขสิทธิ์ © 2023 เซ้าท์เทิร์น อีเว้นท์ เมเนจเม้นท์ สงวนไว้ซึ่งลิขสิทธิ์ทั้งหมด