วันจักรี 6 เมษายน พุทธศักราช 2567

วันจักรี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมฉลองความเจริญรุ่งเรืองของชาติ

6 เมษายน พุทธศักราช 2567

วันแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย

วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเป็นวันที่รำลึกถึง มหาจักรีบรมราชวงศ์ ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินไทย

ความสำคัญของวันจักรี

 • วันแห่งการก่อตั้งราชวงศ์จักรี : พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นเมืองหลวง และทรงก่อตั้งราชวงศ์จักรี ซึ่งปกครองประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน
 • วันแห่งการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ : พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินไทย ทรงปกครองประเทศ ทรงพัฒนาประเทศ และทรงนำพาประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ มาได้
 • วันเฉลิมฉลองความเจริญรุ่งเรือง : ประเทศไทยเจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
 • วันแห่งความภาคภูมิใจ : คนไทยภาคภูมิใจในราชวงศ์จักรี และในความเป็นไทย

กิจกรรมในวันจักรี

 • พสกนิกรชาวไทยจะร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ :
  • ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน
  • ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ
  • ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
 • มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลอง :
  • งานมหรสพ
  • งานนิทรรศการ
  • กิจกรรมทางวัฒนธรรม

วันจักรี เป็นวันที่มีความสำคัญต่อคนไทย เป็นวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เฉลิมฉลองความเจริญรุ่งเรือง และเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย

Southern Event เรารู้ดี... เรื่องอีเว้นท์

     เรา คือ ผู้ให้บริการจัดงานอีเว้นท์อันดับต้นๆของภาคใต้  ที่เปิดให้บริการมาแล้ว 20 ปี ไม่ว่างานจะเล็ก หรืองานจะใหญ่ เราพร้อมให้บริการได้เสมอมาจนถึงปัจจุบัน

บริการของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ช่องทางสื่อต่าง ๆ

A title

Image Box text

A title

Image Box text

ลิขสิทธิ์ © 2024 เซ้าท์เทิร์น อีเว้นท์ เมเนจเม้นท์ สงวนไว้ซึ่งลิขสิทธิ์ทั้งหมด

ลิขสิทธิ์ © 2023 เซ้าท์เทิร์น อีเว้นท์ เมเนจเม้นท์ สงวนไว้ซึ่งลิขสิทธิ์ทั้งหมด